Geactualiseerd lastenboek van verwarmingssystemen met stookolie voor architecten

In samenwerking met Cedicol stelde Informazout een compleet ‘up to date’ naslagwerk op voor een efficiënt verwarmingssysteem met stookolie. Met dit lastenboek wil Informazout architecten en studiebureaus helpen bij het opstellen van ontwerpen en bestekken. Het is een bron van informatie, volledig bijgewerkt, over alle aspecten van verwarmingssystemen met stookolie (normen, installatie, stockage, …). Een rationeel, budgettair verantwoord en zo duurzaam mogelijk energieverbruik voor de klant staan hierbij centraal.

De expertise van Cedicol, het technisch kennis- en informatiecentrum voor vloeibare brandstoffen, speelde een ondersteunende rol bij het opstellen van het lastenboek. Zo gaat er bijzondere aandacht naar de vakvoorschriften voor een efficiënt verwarmingssysteem met stookolie. De technische vereisten van het systeem, de dimensionering, functionering en hydraulische koppeling worden gedefinieerd en geïllustreerd aan de hand van gedetailleerde schema’s. De begrippen ‘schoorsteen’ en ‘rookgasafvoer’ worden verduidelijkt, en ‘open’ en ‘gesloten’ toestellen worden in detail omschreven.

Ook de koppeling met hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en warmtepompen, reeds uitgewerkt in de vorige editie, is opgenomen. In deze versie wordt extra gewezen op het belang van de RESCert erkenning van de installateur in de drie gewesten.

Actualisering volgens de Europese energie-efficiëntie richtlijn

Willem Voets, algemeen directeur van Informazout, wijst op enkele belangrijke updates: “Deze uitgave verduidelijkt dat de verwarmingsketel en de brander een geheel vormen dat CE gekeurd moet zijn. Zij moeten een energie-efficiëntielabel dragen met vermelding van het seizoensrendement (t.o.v. de bovenste verbrandingswaarde Hs) volgens de EU Verordeningen 811/2013 en 812/2013. Deze Europese labels vervangen sinds september 2015 de Belgische Optimaz (lage temperatuur) en Optimaz-elite (condensatie) labels voor stookolieketels.”

Bijdrage tot een efficiënter en duurzamer energieverbruik

“Dankzij deze leidraad krijgen zowel de voorschrijver als de consument de garantie van een zuinig werkende, betrouwbare en milieubewuste warmtebron die steeds met zijn tijd mee evolueert”, vult Willem Voets aan. Zo is er ook een aanpassing van de verwijzing naar de klassieke stookolieverwarming, namelijk een maximum zwavelgehalte van 50 ppm (i.p.v. 1.000 ppm) sinds 1 januari 2016. De publicatie is gratis te downloaden op www.cedicol.be/nl/publicaties.

Contacteer ons
Ward Vanhee Two cents
Willem Voets Algemeen directeur Informazout , Informazout
Ward Vanhee Two cents
Willem Voets Algemeen directeur Informazout , Informazout
Over Informazout

Informazout is bij uitstek het kenniscentrum waar consumenten en professionelen terecht kunnen voor alle informatie over verwarmen met stookolie. De focus ligt daarbij vooral op duurzaam en efficiënt verwarmen en de combinatie met hernieuwbare energie. Op de site www.informazout.be kan men terecht om de potentiële energiebesparing van de eigen woning te berekenen, om de wetgeving inzake stookoliereservoirs voor ieder specifiek geval te raadplegen of om bijvoorbeeld de lijst van leveranciers van verwarmingsmateriaal of technici voor onderhoud en keuring te consulteren. Ook via de telefoonlijn, 078/152.150, wordt iedere geïnteresseerde geholpen met vragen over stookolieverwarming.