Reminder uitnodiging: stookolie- en aardgassector organiseren gezamenlijk congres tijdens Batibouw

Heating Avenue verduidelijkt rol stookolie en gas in de energietransitie binnen de verwarmingssector.

Op vrijdag 22 februari, de tweede professionele dag van Batibouw, organiseren Informazout, Gas.be en Cedicol de eerste ‘Heating Avenue’


Tijdens een voormiddag gevuld met infosessies, paneldiscussies en workshops wordt dieper ingegaan op de toekomst van gas en stookolie in een sector in evolutie. Efficiëntie en combinaties met hernieuwbare energie staan daarbij centraal, maar er wordt ook stilgestaan bij het potentieel van biogassen en nieuwe vloeibare brandstoffen die aanzienlijk minder CO2 uitstoten.

U hebt er de mogelijkheid de verantwoordelijken van Informazout, Gas.be en Cedicol te ontmoeten. Zo krijgt u meteen een beter zicht op de rol die deze actoren kunnen spelen om daadwerkelijk bij te dragen tot het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Inschrijven is verplicht. Klik HIER voor het volledige programma en om uw aanwezigheid te bevestigen.

Wij kijken er alvast naar uit u te mogen ontvangen!

 

Over Informazout

Informazout is bij uitstek het kenniscentrum waar consumenten en professionelen terecht kunnen voor alle informatie over verwarmen met stookolie. De focus ligt daarbij vooral op duurzaam en efficiënt verwarmen en de combinatie met hernieuwbare energie. Op de site www.informazout.be kan men terecht om de potentiële energiebesparing van de eigen woning te berekenen, om de wetgeving inzake stookoliereservoirs voor ieder specifiek geval te raadplegen of om bijvoorbeeld de lijst van leveranciers van verwarmingsmateriaal of technici voor onderhoud en keuring te consulteren. Ook via de telefoonlijn, 078/152.150, wordt iedere geïnteresseerde geholpen met vragen over stookolieverwarming.

Over gas.be

Gas.be verzamelt als kenniscentrum alle informatie over gas op één platform. Onze organisatie zet zich elke dag in om het grote publiek, zowel particulieren ondernemingen, overheid en lokale besturen, op de hoogte te brengen van gas, aardgas of hernieuwbaar, als veilige, betrouwbare, betaalbare, zekere en milieuvriendelijke energiebron. Bovendien verdedigt Gas.be ook de belangen en standpunten van zijn leden en brengt het constructieve ideeën en nieuwe voorstellen onder de aandacht bij politici en beleidsmakers.

Over Cedicol

Cedicol is het referentie- en kenniscentrum in verwarmingstechnieken voor verschillende energieën. Cedicol biedt als training center cursussen aan voor alle 3 gewesten –Vlaanderen, Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk Gewest – en dit voor zowel technici op vloeibare als gasvormige brandstoffen, van verwarmingsketel technicus tot verwarmingsaudit, en bepaalde RESCert opleidingen.

Contacteer ons
Filip Lannoy Marketing Manager, Informazout
Filip Lannoy Marketing Manager, Informazout
Over Informazout

Informazout is bij uitstek het kenniscentrum waar consumenten en professionelen terecht kunnen voor alle informatie over verwarmen met stookolie. De focus ligt daarbij vooral op duurzaam en efficiënt verwarmen en de combinatie met hernieuwbare energie. Op de site www.informazout.be kan men terecht om de potentiële energiebesparing van de eigen woning te berekenen, om de wetgeving inzake stookoliereservoirs voor ieder specifiek geval te raadplegen of om bijvoorbeeld de lijst van leveranciers van verwarmingsmateriaal of technici voor onderhoud en keuring te consulteren. Ook via de telefoonlijn, 078/152.150, wordt iedere geïnteresseerde geholpen met vragen over stookolieverwarming.